Zelf geen interesse? Deel dan deze vacature via

Noord-Amsterdamse Machinefabriek bv Asterweg 16 1031 HN Amsterdam Tel. 31 (0) 20 6361448 Fax + 31 20 6341623 Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen zijn de algemene verkoop- leveringsvoorwaarden voor de metaal- en de elektrotechnische industrie van toepassing, welke zijn uitgegeven door de vereniging FME-CWM en gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 16 april 2010 onder nr. 29/2010 HBO-afstudeeropdracht “Het doen van marktonderzoek en het schrijven voor een marketingplan voor een in eigen huis ontwikkeld systeem voor het humaan laten inslapen van pluimvee” Het moederbedrijf: een stuk historie en het ontstaan van De Noord-Amsterdamse Machinefabriek (NAM). De NAM is bijna 75 jaar producent van roestvrijstalen machines, machineonderdelen en constructies. Opgericht in 1946 destijds met de naam Machinefabriek “Het Y”. De eerste echte opdracht was het aanmaken van een slinger van een vrachtwagen, iets waar we ons nu geen voorstelling meer van kunnen maken. Na een aantal maanden zijn er grotere machines aangeschaft en door de hoeveelheid werk is er ook personeel aangenomen. Vanaf juni 1948 is het hard gegaan en werd de eerste bedrijfshal neergezet op de Asterweg in Amsterdam. Op 1 januari 1957 is de naam “Het Y” veranderd in “N.V. Noord-Amsterdamse Machinefabriek”, afgekort de NAM. Tegenwoordig staan er 3 bedrijfshallen op het terrein en zijn 15 man vast personeel hard voor u aan het werk. Van de “vrachtwagenslinger” naar de volgende afdelingen:  Constructie van RVS en Aluminium  Constructie van staal  Verspaning  Lassen  Conserveren (spuiten en RVS-parelen)  Monteren (zowel in- als extern)  Eigen voorraad ruw materiaal Bedrijf Pluimvee Euthanasie Systeem (PES) De NAM is in 1999 benaderd om een machine te ontwerpen die een humaan alternatief zou kunnen zijn voor het doden van kleine dieren, met name eendagskuikens. De tot dan toe veelvuldig gebruikt methode van het “hakselen” ondervond steeds meer weerstand vanuit de publieke opinie (inmiddels is in de Europese wetgeving uit 2012 het doden van dieren door middel van “hakselen” verboden). Zowel in Europa- als in de overige werelddelen wordt de roep naar het humaan laten inslapen groter. De NAM heeft hiervoor een speciaal bedrijf opgericht, het Pluimvee Euthanasie Systeem (PES), die de machines aan de man wil brengen in voornamelijk Europa, Noord- en Zuid-Amerika. Op dit moment is de ontwikkeling van een nieuwe website in volle gang. Noord-Amsterdamse Machinefabriek bv Asterweg 16 1031 HN Amsterdam Tel. 31 (0) 20 6361448 Fax + 31 20 6341623 Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen zijn de algemene verkoop- leveringsvoorwaarden voor de metaal- en de elektrotechnische industrie van toepassing, welke zijn uitgegeven door de vereniging FME-CWM en gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 16 april 2010 onder nr. 29/2010 Binnen de PES zijn er voor de internationale markt in eigen huis diverse systemen ontwikkeld. De systemen voldoen aan alle eisen voor het humaan laten inslapen van de kleine dieren. Het door ons ontworpen systeem is uniek in zijn soort en onmisbaar voor elke pluimveehouder en dierenarts die op een verantwoorde manier onderneemt. Diverse Europese instanties hebben ons systeem uitgebreid getest en bekeken en onderstrepen dit in hun rapporten. Vanaf het begin in 1999 tot op heden zijn er weinig tot geen marketing activiteiten ondernomen. De huidige machines (80 stuks) welke wereldwijd in gebruik zijn, zijn verkocht d.m.v. mond op mondreclame, dealers of rechtstreekse aanvragen via de mail. De huidige nieuwe eigenaar van De Noord Amsterdamse Machinefabriek (NAM) laat momenteel een nieuwe website ontwikkelen. De website zal in meerdere talen worden uitgevoerd, om een zo groot mogelijk deel van de doelgroep te bereiken (NL-ENG-SP) Als afstudeeropdracht wenst hij de onderstaande zaken te laten onderzoeken, die uiteindelijk in een marketingrapport moeten worden samengevat. Op die wijze weet hij waar hij verantwoord zal kunnen investeren, nu en in de toekomst. Onderzoek doen naar: - Het in kaart brengen in Noord- en Zuid-Amerika en Europa van de pluimvee fokkerijen (capaciteit en soort pluimvee) - Uitzoeken welke bepalingen er in die landen gelden m.b.t. het doden van dieren (wat is toegestaan, wat is verboden of wordt binnenkort aangepast) - Hoe de PES het beste kan adverteren in de bovengenoemde werelddelen (hoe bereiken we de afnemer) - Welke advertentiemogelijkheden zijn er in de bewuste werelddelen - Welke kosten zijn gemoeid met diverse advertentie mogelijkheden (bv GRP). Het schrijven van een marketingplan De onderzoeksresultaten zullen aanleiding geven tot het maken van keuzes. Door het onderzoek hopen we te weten:  Promotie: in welke landen gaan we adverteren?  Distributie: hoe gaan we de afnemers bereiken?  Prijs: kunnen we een prijsstelling hanteren, gebaseerd op het onderzoek?  Hoe gaan we de machines verkopen (rechtstreeks, via dealers, via agenten)?  Hoe plegen we service & onderhoud op afstand? Noord-Amsterdamse Machinefabriek bv Asterweg 16 1031 HN Amsterdam Tel. 31 (0) 20 6361448 Fax + 31 20 6341623 Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen zijn de algemene verkoop- leveringsvoorwaarden voor de metaal- en de elektrotechnische industrie van toepassing, welke zijn uitgegeven door de vereniging FME-CWM en gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 16 april 2010 onder nr. 29/2010  Promotie: gaan we ter promotie onze producten promoten op beurzen, symposia, vakdagen etc?  Welke concurrentie is momenteel werkzaam op hetzelfde gebied?  Welke technieken worden ook toegepast door concurrenten die als humaan omschreven kunnen worden en mogelijk een bedreiging zijn voor de PES?

bool