Zelf geen interesse? Deel dan deze vacature via

BEN J I J OP ZOEK NAAR EEN SALES STAGE WAARB I J JE GAAT ( LEREN) FUNCT IONEREN ALS VOLWAARDIG SALES PROFESS IONAL B INNEN EEN TECHNOLOGISCHE ORGANISAT IE GEVEST IGD IN HET HARTJE VAN AMSTERDAM? DAN BEN JE AAN HET JU ISTE ADRES! WERKZAAMHEDEN • OPZETTEN EN U ITVOEREN VAN ZOWEL INBOUND (SOCIAL SELL ING) ALS OUTBOUND SALES CAMPAGNES (BELLEN , MAILEN) • LEADS OPVOLGEN EN SALES MEET INGS ORGANISEREN • ( LEREN) WERKEN MET CRM-SYSTEEM HUBSPOT • BEHEER EN MANAGEMENT VAN SOCIAL MEDIA KANALEN • ONDERSTEUNEN VAN EVENTUELE EVENEMENTEN EN WORKSHOPS • DAGEL I JKSE ONDERSTEUNING VAN HET TEAM OP HET GEB IED VAN SALES EN MARKET ING J I J BENT: • EEN HBO/WO STUDENT EN VOLGT EEN OPLE ID ING IN DE R ICHT ING VAN SALES , MARKET ING & COMMUNICAT IE . • OP ZOEK NAAR EEN VOLWAARDIGE MEEWERKSTAGE (ONZE KOFF IE PAKKEN WI J ZELF ) • PROACT IEF EN N IET BANG OM HET IN I T IAT IEF TE NEMEN EN DE TELEFOON OP TE PAKKEN • IEMAND D IE STERK IS IN HET OPBOUWEN VAN ZOWEL ONL INE (SOCIAL MEDIA) ALS OFFL INE (MEET INGS/NETWERKEN) RELAT IES ERVARING IN DE SALES ÉN AFF IN ITE IT MET TECHNOLOGIE EN INNOVATIE IS EEN PRE WAT WIJ AANBIEDEN: • EEN WERKPLEK OP KANTOOR • J I J WORDT ONDERDEEL VAN EEN JONG TEAM INCLUS IEF GEZELL IGE UIT JES & VR I JDAGMIDDAG BORRELS • EEN MOOIE STAGEVERGOEDING • COACHING EN BEGELE ID ING VAN EEN PROFESS IONELE SALES COACH FULLTIME MEEWERKSTAGE SALES 5-7 MAANDEN ( IN OVERLEG)

bool