bool Internationale marktonderzoeker - stageafstudeerportal.nl
Zelf geen interesse? Deel dan deze vacature via

Marktonderzoeker Algemene kenmerken De marktonderzoeker wordt ingezet als dviseur van een specifiek kennisgebied. De marktonderzoeker ontvangt daarbij operationele leiding van de projectmanager internationaal. Resultaatgebieden Werkzaamheden van een marktonderzoek: • Werkt samen met andere stagiaires die marktonderzoek doen voor andere landen; • Draagt bij aan de vormgeving van het plan van aanpak en de beoordeling van de scope en randvoorwaarden in het gehele project marktonderzoek internationalisering; • Zorg dat andere personen in de organisatie aangehaakt zijn, waaronder de directeur en de outreach manager en de medior supportmedewerkers; • Doet deskresearch, interviews stakeholders in de sociale zekerheid en transgender gemeenschap en bezoekt relevante netwerkbijeenkomsten, beurzen en leest relevante publicaties. • Maken van de voor het project noodzakelijke (evaluatie)verslagen. Specifiek voor advies projecten: • Spoort actief alle relevante marktonderzoeken (DESTEP, Industrie-analyse, marktbehoefte, relevante wet- en regelgeving, interne Analyse) op en vertaalt deze in voorstellen tot verbetering van de het kennisgebied; • Ontwikkelt het marktonderzoeksrapport met een duidelijke strategie met stappenplan om de markt naar zich toe te trekken. • Geeft een eindpresentatie; Resultaat: Advies gegeven, zodanig dat Genderwende de uitbreiding van Gendertalent (werk) en Gendersupport (zorg) kan doen in 5 regio’s (w.b. inwoneraantallen) in Duitsland, België, Frankrijk, Groot-Brittannië en Spanje met een marktanalyse en een strategie en stappenplan. Profiel van de functie Kennis • HBO/academisch studie; • Kennis van marktonderzoek en het maken van businessplannen; • Kennis van Engels in woord en geschrift (Duits/ Frans/ Spaans is een pre) • Kennis op het gebied van werkomgeving en doelgroep van Genderwende (transgenders); • Kennis van sociaal cultureel werk/maatschappelijke dienstverlening is een pre. Specifieke functiekenmerken • Pro-actief en ondernemend in het volgen van (markt)ontwikkelingen en het bepalen van de consequenties hiervan voor adviezen en de eigen instelling; • Analytische vaardigheden en oplossingsgerichtheid voor het oplossen van de problematiek van opdrachtgevers, rekening houdend met maatschappelijke ontwikkelingen; • Sociale vaardigheden voor het luisteren, begrijpen en reageren op opdrachtgevers en in het overbrengen van informatie; • Contactuele vaardigheden voor het onderhouden van contacten met zakelijke relaties; • Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid voor het overbrengen van informatie en het geven van advies in de context van zakelijke relaties. • Zelfstandigheid kunnen werken. We zijn een dynamische omgeving en dat betekent dat je het leuk moet vinden om je eigen plek in te nemen. Groei- en ontwikkelmogelijkheden voor talent Genderwende is een social enterprise die haar verantwoordelijkheid neemt door op verschillende wijzen trans personen naar duurzame economische en sociale zelfstandigheid te begeleiden. Genderwende zorgt ervoor dat trans personen volwaardig lid kunnen zijn van het (werkzame) leven. Dit doen we door middel van trans persoon-specifieke interventies gericht op het vinden en behouden van werk, uitgevoerd door gecertificeerde coaches en (werk)begeleiders. Alle opbrengsten gaan naar een stichting die projecten ondersteund, opleidingen en onderzoek financiert voor de trans gemeenschap. Genderwende groeit hard; sinds de oprichting in juni 2016 heeft Genderwende 185 mensen geholpen. Inmiddels kunnen wij rekenen op samenwerkingsverbanden met (grote) gemeenten, medische centra, GGZ-instellingen, landelijke belangenverenigingen en meer. Het managementteam stuurt tezamen de organisatie aan op basis van gelijkwaardigheid waarbij het expertisegebied leidend is. Dit gebeurt op basis van een can-do mentaliteit en transparantie in communicatie en verwachtingen over en weer. De focus ligt op continu vooruitgang te boeken door uit ervaringen te leren. Het team heeft de blik gericht op de omgeving om zoveel mogelijk te weten wat er leeft en wat we dus kunnen leveren. Het managementteam van de organisatie heeft de ambitie om binnen drie jaar internationaal uit te breiden. Beloning De stageperiode duurt 6 maanden. Er wordt verwacht dat de stagiaire in ieder geval 2 dagen op kantoor van Genderwende aanwezig is. Er wordt een stagevergoeding gegeven van 25 euro per 16 uur/ maand dat stage gelopen wordt (maximaal 250 euro per maand) en indien nodig een reiskostenvergoeding. Meer informatie? Voor meer informatie kan je contact opnemen met Bregtje Visser, directeur van GenderTalent op ht@genderwende.com of +31 (0) 20 244 20 00