bool Marktonderzoek arbeidsrevalidatie & re-integratie - Stage / afstuudeeronderzoek - stageafstudeerportal.nl
Zelf geen interesse? Deel dan deze vacature via

Arbeidsrevalidatie netwerk Vroege Interventie – Marktonderzoek februari 2019 Het landelijke arbeidsrevalidatie netwerk Vroege Interventie biedt een afstudeerstage aan een vierdejaars student Commerciële Economie richting Marketing. Hoe wordt het landelijke arbeidsrevalidatie netwerk Vroege Interventie marktfit? Onderzoek naar de vraag hoe het landelijke arbeidsrevalidatie netwerk Vroege Interventie aansluiting kan vinden op de markt van arbeidsintegratie om zo groei en bestaansrecht voor de toekomst te realiseren. Het landelijke arbeidsrevalidatie netwerk Vroege Interventie heeft als doel resultaat gerichte zorg, bevorderen van maatschappelijke participatie en wetenschappelijke onderbouwing van poliklinische medisch specialistische revalidatie. Vroege Interventie ziet het als haar opdracht om samen met, en vraag gestuurd vanuit de werkgevers/ verwijzend bedrijfsartsen en verzekeraars ontwikkelingen rond arbeidsrevalidatie en re-integratie te vertalen naar praktisch toegevoegde waarde vanuit het arbeidsrevalidatie perspectief. Ontwikkelingen binnen de wet- en regelgeving en de financiering van de zorg bepalen in hoge mate ons speelveld. De zorgvraag, en daarmee de kosten, zijn de afgelopen decennia sterk gestegen. Dit heeft geresulteerd tot groeibeperking en zorgplafonds in de revalidatiesector. Het is onze taak om binnen deze kaders optimaal in te spelen op de wensen en behoeften van cliënten, verwijzers en werkgevers. Wij zijn vanaf het ontstaan in 1999 meegegroeid met de wet- en regelgeving van de sociale bedrijfsgeneeskunde en revalidatiegeneeskunde. Inmiddels bieden wij een producten pallet van arbeidsrevalidatiediagnostiek, arbeidsrevalidatie, re- integratiebegeleiding en functionele capaciteit evaluatie. ‘Vroege Interventie’ verleent arbeidsrevalidatie op 17 locaties verspreid door Nederland. Ons uitgebreide netwerk van locaties geeft ons een sterke positie. Via het landelijk netwerk zijn vele professionals actief voor ‘Vroege Interventie’. Binnen dit aandachtsgebied is er plaats voor het uitvoeren van een afstudeeropdracht. De afstudeeropdracht wordt tijdens één semester van twintig weken uitgevoerd. Achtergrond De groei is gestagneerd, mede veroorzaakt de intreding van de participatiewetgeving, een daling van het aantal aanmeldingen en teruglopende inkomsten vanuit de grote klanten (werkgevers, verzekeraars en bedrijfsartsen). Gedegen & actuele kennis van de markt, concurrentie en doelgroepen ontbreekt, waardoor de organisatie onvoldoende in staat om goed in te spelen op een veranderende markt. Er is meer kennis nodig is over de externe markt omtrent arbeidsintegratie om toekomstgericht te kunnen ondernemen. Afstudeeropdracht Binnen ‘Vroege Interventie’ is er behoefte aan een gedegen onderzoek naar de markt omgeving, m.b.v. een analyse van de doelgroepen, stakeholders en de concurrentie. Inzichtelijk moet worden gemaakt waar de kansen en mogelijkheden liggen op het gebied van arbeidsrevalidatie & re-integratie om groei in de toekomst te kunnen realiseren. Met als eindresultaat een operationeel marketing plan wat ‘Vroege Interventie’ richting moet geven voor de toekomst. Kwalificaties student: · Vierdejaars student in de richting Marketing · Beschikbaar vanaf begin maart 2019 · Affiniteit met arbeidsintegratie en arbeidsonderzoek · Enthousiast, innovatief, analytisch en ondernemend Meer Informatie? Voor meer informatie neem contact op met Michel Edelaar - Vroege Interventie, m.edelaar@heliomare.nl, 088-9208888 of 06-10933124, www.vroegeinterventie.nl .