Disclaimer

Aansprakelijkheid
Stageafstudeerportal.nl (S.T.A.P.) en de deelnemende hogescholen spannen zich in om de website met vacature database zo volledig, actueel en waarheidsgetrouw mogelijk te houden.

Desondanks kan er sprake zijn van onjuistheden en onvolledigheden c.q. redundantie. S.T.A.P. is voor claims die hieruit voortvloeien, niet aansprakelijk.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten berusten bij ons en/of onze licentiegevers, met uitzondering van content die door u zelf wordt ontsloten via de website.

Aanpassen gebruikersvoorwaarden
S.T.A.P. behoudt zich het recht voor deze gebruikersvoorwaarden aan te passen. De laatste versie publiceren we steeds op deze website.